Zastavme cenzuru rostlinných alternativ mléka

Vážená Evropská komise a členské státy EU,

chceme, abyste zastavili cenzuru rostlinných alternativ mléka.

Zamítněte prosím pozměňovací návrh 171. Pokud by byl přijat, zcela by to potlačilo přechod spotřebitelů k udržitelnějšímu stravování, které je v boji proti změně klimatu nezbytně nutné.

Podmínky pro mléčné výrobky jsou již nyní chráněny zákonem. Pozměňovací návrh 171 by šel ještě dál a cenzuroval by pro rostlinné produkty veškeré používání jazyka, balení nebo grafického znázornění souvisejícího s mléčnými výrobky.

Slova a fráze jako „neobsahuje žádné mléčné suroviny“ nebo „krémová struktura“ mohou být zakázány. Totéž platí pro tvrzení nebo reklamu uvádějící vědecké údaje, které ukazují, že produkt způsobuje například „poloviční emise uhlíku oproti máslu z mléka“. Bizarně by novela mohla dokonce zakázat rostlinným potravinám používat na obalech fotografie svých vlastních produktů.

Tímto způsobem by pozměňovací návrh 171 nejen skryl informace před spotřebiteli, ale také by bránil inovacím a vznikajícímu udržitelnému potravinářskému odvětví. Dohromady by to byl obrovský zvrat v práci dosud vykonané na splnění vlastních cílů EU v oblasti veřejného zdraví a udržitelnosti, jak bylo dohodnuto dle podmínek Pařížské dohody. Vzhledem k naléhavosti klimatické krize je to velmi nezodpovědný krok.

Prosím přidejte své jméno a sdělte tak Evropské unii, že si přejete zastavení cenzury rostlinných alternativ mléčných produktů.

Podepište petici.

Podepište petici

Příjemce: Evropská komise a členské státy EU

"Odmítněte prosím pozměňovací návrh 171 a ukončete cenzuru rostlinných produktů."

  • Petici

    455.136 podpisů ze 500.000

    Souhlasím, že informace, které poskytnu ve formuláři, budou shromažďovány a zpracovávány za účelem přijímání pravidelného newsletteru ProVeg. Vaše údaje budou na žádost smazány. Poznámka: Svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo kontaktních detailech uvedených v našich zásadách ochrany osobních údajů. Podrobné informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu „Notes on the duty of disclosure in accordance with articles 13, 14, and 21 of the GDPR". Detailed information on the treatment of user data can be found in our privacy policy and in the document ‘Notes on the duty of disclosure in accordance with articles 13, 14, and 21 of the GDPR’.

SDÍLET KAMPAŇ

#StopPlantBasedCensorship

Zastavme cenzuru rostlinných alternativ mléka

Support this petition with your company's logo, contact [email protected]

Top